Rietgors
Zaadetende zangvogel van moeras- en rietgebieden

Rietgors


Rietgors

De zang van het mannetje bestaat uit een herhaling van drie tonen die lang aan kan houden en meestal voorgedragen wordt vanaf een hoge zangpost