Pijlstaart
In Nederland overwinterende eendensoort

Pijlstaart
Pijlstaart


Pijlstaart

Het is zowel in de lucht als op de grond voor veel vogelliefhebbers de sierlijkste van de eenden, eenvoudig te herkennen aan de lange, slanke hals en de lange, scherp gepunte staart.
De meeste broedgevallen van de zeldzame Pijlstaart zijn op de Waddeneilanden, het IJsselmeer- en het Deltagebied. Broedgevallen dieper landinwaarts worden amper meer vastgesteld.