Meerkoet
Veel voorkomende watervogel

Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet
Meerkoet denk aan het nageslacht
Zo klein als ze zelf zijn, zo klein zijn ook hun vleugeltjes.
Maar toch proberen ze al wat vliegoefeningen te doen.
Meerkoet met grote haast
Ik zag deze meerkoet, samen met 3 jong, mooi in het tegenlicht zwemmen :-)


Meerkoet

Meerkoeten zijn territoriale vogels die tijdens het broedseizoen veelvuldig in gevecht gaan met andere watervogels die te dichtbij komen.