Kauw
De boeven van uw achtertuin

Poserende Kauw
Kauw
Kauw


Kauw

De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen vogel beter te observeren dan bij kauwtjes.
Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties.
Waarschijnlijk is de kauw wel de slimste van de collectie van de kraaiachtigen.