Huismus
Mussensoort die veel in tuinen te vinden is

Huismus
Huismus
Huismus
Huismus
Huismus


Huismus

De huismus is een kleine, grijze vogel die behoort tot de familie van de mussen. Ze komen veel voor in stedelijke en landelijke gebieden over de hele wereld en hebben zich goed aangepast aan menselijke omgevingen. Hun verenkleed is voornamelijk bruin, met een grijze rug en witte vlekken op hun vleugels.

Huismussen broeden meestal in groepen en hebben een voorkeur voor locaties in de buurt van menselijke nederzettingen, zoals daken, zolders en gevels van gebouwen. Ze bouwen hun nesten in spleten en holtes in muren en dakranden, en gebruiken materialen zoals takjes, gras en veertjes om hun nesten te bouwen.

Huismussen broeden meestal twee keer per jaar, in het voorjaar en de zomer. Het vrouwtje legt meestal tussen de 4 en 6 eieren, die na ongeveer 12 dagen uitkomen. Beide ouders dragen bij aan het uitbroeden van de eieren en het voeden van de jongen, die na ongeveer 2 weken uitvliegen.

Huismussen zijn zeer sociale vogels en leven vaak in grote groepen. Ze hebben een sterk territoriaal gedrag en verdedigen hun broedplaatsen tegen andere huismussen. Het is niet ongebruikelijk dat ze hun nesten op dezelfde locatie jaar na jaar bouwen en hun jongen daar grootbrengen.

Hoewel huismussen ooit een zeer algemene vogelsoort waren in Nederland, is hun aantal de afgelopen decennia sterk afgenomen. Dit is voornamelijk te wijten aan veranderingen in het landschap en de landbouwpraktijken, waarbij veel geschikte broedgebieden zijn verdwenen. Daarnaast spelen factoren zoals de afname van insectenpopulaties en het gebruik van pesticiden een rol in hun afname.