Heggenmus
Mussensoort die zich in heggen en struiken verstopt

Heggenmus
Heggenmus
Heggenmus


Heggenmus

De heggenmus is een van de meest voorkomende broedvogels van ons land. Maar toch bij velen onbekend. Dit komt door zijn verborgen bestaan in en onder struiken en heggen.
Heggenmussen vliegen niet vaak en scharrelen vooral over de grond om voedsel te zoeken.