Grote Bonte Specht
Meest voorkomende spechtensoort