Geoorde Fuut
Prachtige fuutensoort

Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut


Geoorde Fuut

De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een bijzondere watervogel die voorkomt in Nederland. Het is een kleinere soort fuut, herkenbaar aan zijn opvallende uiterlijk, met name de opvallende goudgele oorpluimen aan de zijkanten van zijn kop.

De geoorde fuut is een broedvogel in Nederland en komt voornamelijk voor in moerassen, meren, plassen en andere waterrijke gebieden met voldoende dekking en voedsel. Het is een vogelsoort die bekend staat om zijn duikgedrag. Hij duikt regelmatig onder water om te foerageren op visjes, insecten en andere kleine waterdieren. Na het duiken komt hij meestal weer boven water met een prooi in zijn snavel.

De geoorde fuut heeft een opvallend broedkleed, met een donkere kop, een bruine nek en een lichte buik. De oorpluimen zijn opvallend geel van kleur en steken af tegen de donkere kop. In de winter verliest de geoorde fuut zijn opvallende broedkleed en heeft dan een meer egaal grijsbruin verenkleed, met minder opvallende kenmerken.

De geoorde fuut is geen algemene vogelsoort in Nederland en wordt als vrij zeldzaam beschouwd. Hij komt voor in geschikte leefgebieden in delen van Nederland, zoals Friesland, de Wieden, de Weerribben, de Biesbosch en andere moerasgebieden. De aantallen van de geoorde fuut kunnen variëren afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van geschikte broedgebieden.

De geoorde fuut is een bijzondere en fascinerende vogel om te observeren in de Nederlandse wateren. Met zijn opvallende uiterlijk en gedrag voegt hij zeker toe aan de rijke biodiversiteit van de Nederlandse avifauna. Het is echter belangrijk om deze vogelsoort en zijn leefgebieden te beschermen en te behouden om ervoor te zorgen dat hij ook in de toekomst in Nederland voorkomt.


Het beeldmateriaal van deze site mag niet, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van: Elshout-Natuurfotografie
@Elshout-Natuurfotografie

Elshout Natuurfotografie
Natuurfotografie als hobby