Fazant
Als mannetje prachtig gekleurde vogel
als vrouwtje goed gecamoufleerd

Fazant
Fazant
Fazant
Fazant


Fazant

De fazant is een veel voorkomende vogelsoort in Nederland. De vogel is inheems in Azië, maar is door mensen geïntroduceerd in Europa als jachtvogel en siervogel. In Nederland wordt de fazant voornamelijk gevonden in landelijke gebieden, zoals akkers, weilanden en bosranden.

Over het algemeen gaat het redelijk goed met de fazant in Nederland. Het aantal fazanten is de afgelopen decennia stabiel gebleven. Dit is mede te danken aan de jacht, waarbij er jaarlijks een bepaald aantal fazanten wordt geschoten om de populatie op peil te houden.

Hoewel de fazant nog steeds wordt gejaagd, zijn er ook zorgen over de invloed van andere factoren op de populatie. Het verlies van geschikt leefgebied, zoals kleinschalige landschapselementen en houtwallen, kan bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor de fazant.

Ook kan de fazant worden blootgesteld aan ziektes en parasieten, zoals vogelgriep en bloedluizen. Hierdoor kan de vogel vatbaarder zijn voor predatie en kan de populatie afnemen.

Over het algemeen gaat het echter nog goed met de fazant in Nederland en wordt de vogel nog veelvuldig waargenomen in het Nederlandse landschap.