Casarca
Oranjebruine halfgans.

Casarca
Casarca
Casarca


Casarca

De Casarca, ook wel bekend als de Tadorna ferruginea, is een eendensoort die af en toe voorkomt in Nederland. Hier zijn enkele feiten over de Casarca als eendensoort in Nederland:

Zeldzaamheid: De Casarca is een zeldzame eendensoort in Nederland en wordt niet jaarlijks waargenomen. Het is een exotische vogelsoort die oorspronkelijk voorkomt in delen van Europa en Azië, maar af en toe verdwaald kan raken en tijdelijk in Nederland kan verblijven.

Uiterlijk: De Casarca is een opvallende eend met een kenmerkend uiterlijk. Het mannetje heeft een roestbruine kop en nek, een witte borst, een lichtbruin lichaam en een helderblauwe snavel. Het vrouwtje heeft een vergelijkbaar uiterlijk, maar met minder uitgesproken kleuren.

Habitat: In Nederland wordt de Casarca meestal waargenomen in wetlands, zoals moerassen, plassen, meren en riviermondingen. Hij heeft een voorkeur voor open watergebieden met voldoende vegetatie voor voedsel en nestgelegenheid.

Voedsel: De Casarca voedt zich hoofdzakelijk met plantaardig materiaal, zoals gras, zaden en wortels. Hij kan ook kleine ongewervelde dieren, zoals insecten, schelpdieren en kreeftachtigen, eten. In Nederland kan hij foerageren in de waterrijke gebieden op zoek naar geschikt voedsel.

Broedgebied: Hoewel de Casarca af en toe in Nederland wordt waargenomen, broedt hij hier doorgaans niet. Zijn broedgebieden bevinden zich voornamelijk in delen van Europa en Azië, zoals Siberië, Centraal-Azië en delen van Zuid-Europa.

Gedrag: De Casarca vertoont vaak sociaal gedrag en kan in groepen foerageren en rusten. Hij kan ook een territoriaal gedrag vertonen tijdens het broedseizoen. Het zijn over het algemeen vrij rustige vogels, maar ze kunnen alarmerend gedrag vertonen bij verstoring.

Bescherming: In Nederland geniet de Casarca de bescherming van de Flora- en Faunawet en is hij opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. Het is belangrijk om de Casarca en zijn leefgebieden te respecteren en verstoring te minimaliseren om hun overleving te bevorderen.