Bosuil
Grote uilensoort van bosrijke gebieden

Bosuil
Bosuil
Bosuil
Bosuil
Bosuil
Bosuil


- De bosuil (Strix aluco) is een inheemse uilensoort in Europa, Azië en Noord-Afrika.
- De bosuil is een middelgrote uil met een lengte van ongeveer 35 cm en een spanwijdte van ongeveer 95 cm.
- De bosuil heeft een rond gezicht met opvallende ogen en een krachtige snavel.
- Het verenkleed van de bosuil is bruin met witte vlekken en strepen, wat hem helpt om te camoufleren in zijn natuurlijke habitat.
- De bosuil is een nachtdier en jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren zoals muizen, ratten en konijnen, maar ook op vogels, kikkers en insecten.
- Het gehoor van de bosuil is zeer goed ontwikkeld, waardoor hij prooien in het donker kan lokaliseren.
- De bosuil heeft een kenmerkende roep, een soort 'oehoe-oehoe', waarmee het territorium wordt afgebakend en partners worden aangetrokken.
- Bosuilen zijn monogaam en vormen vaak levenslange paren.
- Bosuilen nestelen zich meestal in boomholtes, maar kunnen ook nestkasten gebruiken.
- Het vrouwtje legt meestal één tot vier eieren per broedsel.
- De broedperiode van de bosuil begint meestal in februari of maart.
- De jongen komen na ongeveer vier weken uit het ei.
- De jongen worden gevoed door beide ouders, die voedsel brengen naar het nest.
- De bosuil heeft geen natuurlijke vijanden, maar wordt soms belaagd door andere roofdieren zoals haviken en marterachtigen.
- De bosuil kan ongeveer 20 jaar oud worden in het wild.
- Bosuilen hebben een groot aanpassingsvermogen en kunnen leven in verschillende habitats, waaronder bossen, parken en zelfs steden.
- De bosuil is een beschermde diersoort in veel Europese landen vanwege zijn afnemende populatie.
- Bosuilen hebben een belangrijke rol in het ecosysteem door het controleren van de populatie van kleine zoogdieren en insecten.
- Het aantal bosuilen is afgenomen door habitatverlies, vermindering van prooiaantallen en verstoring tijdens het broedseizoen.
- In Nederland zijn er naar schatting tussen de 20.000 en 25.000 broedparen van de bosuil.
- Bosuilen zijn vaak te zien en te horen in parken en bossen, vooral tijdens de schemering en 's nachts.
- Het is belangrijk om bosuilen met rust te laten tijdens het broedseizoen om succesvolle voortplanting te bevorderen.
- Bosuilen worden vaak afgebeeld in folklore en mythologie vanwege hun mysterieuze uitstraling en nachtelijke gewoonten.
- De bosuil is de nationale vogel van Finland.
- In sommige culturen wordt de bosuil gezien als een symbool van wijsheid en intelligentie.