Aalscholver
Niet zomaar een zwarte vogel

Aalscholver in rust
Aalscholver
Aalscholver droogt zijn verenkleed
Aalscholver
Aalscholver Closeup
Aalscholver Ready for take off
Aalscholveer laat zich redelijk handig fotograferen
Aalscholver, niet zomaar een zwarte vogel
Aalscholver, niet zomaar een zwarte vogel
Aalscholve
Aalscholver

Een aalscholver die mijn aanwezigheid accepteerde

Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up


De aalscholver is een vertrouwde bewoner van waterrijke Nederland.
Het is een redelijk grote,  bijna zwarte vogel met gehaakte snavel. Dis is een goed instrument voor het vangen van vis.
Hun vlucht is redelijk rechtlijnig en strak, ze vliegen in een rechte, vlakke vlucht naar hun bestemming.
Bekent staan ze ook om het droge van hun vleugels die ze weid sprijden om ze te laten drogen.
De Aalscholvers is een koloniebroeder.

De aalscholver lijkt een diepzwarte vogel te zijn. Maar de oplettende kijker ziet dat het verenpak grotendeels diep bronsgroen is. Elk veertje van de verenpracht heeft een smal zwart randje. En in het voorjaar kleuren de  aalscholvers op hun mooist. De wangen worden dan wit bevederd en de nek en bovenop zijn kop komen zilverwitte "manen".
De keel (waar geen veren zitten) kleurt dan geel. Dit prachtige broedkleed trekt hij in de loop van het broedseizoen echter weer uit :-)


De aalscholver meet tussen de 80 en 100 cm en heeft een spanwijdte van 120 tot 150 cm

De aalscholver is een veelvoorkomende vogel in Nederland en wordt over het algemeen niet beschouwd als een geliefde vogel. Dit heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de aalscholver zich voedt. De vogel staat erom bekend dat hij grote hoeveelheden vis eet en hierbij soms schade toebrengt aan viskwekerijen en sportvisserijen. Dit heeft in het verleden geleid tot conflicten tussen de visserijsector en de aalscholver.

Daarnaast kan de aalscholver ook schade toebrengen aan bomen en gebouwen waarop de vogel nestelt. Dit komt omdat de uitwerpselen van de vogel zeer corrosief zijn en schade kunnen veroorzaken aan verf en bouwmaterialen.

Ondanks de controverses over de aalscholver wordt de vogel wel steeds meer gewaardeerd vanwege zijn bijdrage aan de biodiversiteit. De aalscholver is een belangrijke predator van vis en draagt daarmee bij aan het behoud van gezonde vispopulaties in het Nederlandse water. Daarnaast is de aalscholver een indrukwekkende vogel om te zien en wordt de soort steeds vaker op waarde geschat als onderdeel van het Nederlandse natuurlijke erfgoed.