Aalscholver
Niet zomaar een zwarte vogel

Aalscholver in rust
Aalscholver
Aalscholver droogt zijn verenkleed
Aalscholver
Aalscholver Closeup
Aalscholver Ready for take off
Aalscholveer laat zich redelijk handig fotograferen
Aalscholver, niet zomaar een zwarte vogel
Aalscholver, niet zomaar een zwarte vogel
Aalscholve
Aalscholver

Een aalscholver die mijn aanwezigheid accepteerde

Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up
Aalscholver close-up


De aalscholver is een vertrouwde bewoner van waterrijke Nederland.
Het is een redelijk grote,  bijna zwarte vogel met gehaakte snavel. Dis is een goed instrument voor het vangen van vis.
Hun vlucht is redelijk rechtlijnig en strak, ze vliegen in een rechte, vlakke vlucht naar hun bestemming.
Bekent staan ze ook om het droge van hun vleugels die ze weid sprijden om ze te laten drogen.
De Aalscholvers is een koloniebroeder.

De aalscholver lijkt een diepzwarte vogel te zijn. Maar de oplettende kijker ziet dat het verenpak grotendeels diep bronsgroen is. Elk veertje van de verenpracht heeft een smal zwart randje. En in het voorjaar kleuren de  aalscholvers op hun mooist. De wangen worden dan wit bevederd en de nek en bovenop zijn kop komen zilverwitte "manen".
De keel (waar geen veren zitten) kleurt dan geel. Dit prachtige broedkleed trekt hij in de loop van het broedseizoen echter weer uit :-)


De aalscholver meet tussen de 80 en 100 cm en heeft een spanwijdte van 120 tot 150 cm