Aalscholver

Een aalscholver die mijn aanwezigheid accepteerde