Kleine Zilverreiger
De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of zout water.
In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger - en heb je in Zeeland en op de Wadden de grootste kans om er een tegen te komen.

Hij eet voornamelijk kleine vissen - stekelbaarsjes zijn favoriet - maar ook amfibieƫn en waterinsecten; aan de kust vormen garnalen en kleine kreeftjes ook onderdeel uit van het menu.
Heeft een kenmerkende drukke manier van foerageren, waarbij hij heen en weer rent om prooien te vangen.


Is een dagtrekker, vaak in kleine groepen.
In milde winters blijven vele kleine zilverreigers in Zuid-Europa en soms zelfs in Nederland, in strengere winters vliegen ze nagenoeg allemaal naar Afrika, variƫrend van Noord-Afrika tot Senegal, Kameroen en zelfs Kenia.
Keert terug in maart-april. De landelijke aantallen pieken tussen augustus en oktober.


Bron: Vogelbescherming