Winterkoning
Eén van de meest algemene broedvogels van Nederland. Als er voldoende dekking is, dan bouwt de winterkoning zijn nest.
Bijzonder kleine vogel, met de bekende opgerichte staart en luide zang.
Is ondanks zijn naam niet bestand tegen koude winters.


De winterkoning komt in het hele land als broedvogel voor.
Vereist is voldoende dekking om een nest te kunnen bouwen. Vooral in de bosrijke streken van de hogere zandgronden komt de soort veel voor, maar ook in boomrijke woonwijken en in moerassen en duinen met veel struweel.
Als er voldoende groen aanwezig is, komt de winterkoning voor tot in de centra van grote steden.
Winterkoningen zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas, meestal op of laag boven de grond.


Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.
Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld schors kunnen zij allerlei eiwitrijk gedierte peuteren.


Bron: Vogelbescherming