Roeken zijn kolonievogels.

Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden.
Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval.
Vooral dat eten van zaaigoed komt roeken duur te staan.
In het kader van de Flora- en faunawet kunnen provincies namelijk ontheffing verlenen voor afschot.
Dit gebeurt onder het mom van 'schadebestrijding'. In de praktijk worden deze ontheffingen geregeld verleend. In het verleden zijn roeken vervolgd om vermeende 'kwade eigenschappen'.
Gedode roeken worden vaak opgehangen in een poging andere roeken af te schrikken.

Voornamelijk standvogel maar vogels uit het noordoosten van Europa trekken in de winter naar het zuiden.
De Nederlandse vogels overwinteren geregeld ook in Oost-Engeland. Najaarstrek in oktober-november, voorjaarstrek vooral februari-maart.Bron: Vogelbescherming
Roek