2500x1300
1700x920
1000x600
600x1000
330x1000
2017-10-25
Buizerd: 1 foto verwijderd,  4 toegevoegd

2017-10-21
2 foto's toegevoegd aan "slideshow" Lopende dieren
Dam- en edelhert toegevoegd
Enkele foto's toegevoegd aan "Vos"

2017-10-08
"Kleine zilverreiger" toegevoegd
"Geoorde Fuut" toegevoegd
Foto's toegevoegd aan "Buized"
Foto's toegevoegd aan "Bruine Rat"
Foto toegevoegd aan "Maan"
Foto toegevoegd aan "Aalscholver"
Foto's toegevoegd aan "Vos"
Foto's toegevoegd aan "Roodborst"
"Gaai" toegevoegd
"Groene Specht" Toegevoegd
"Havik" toegevoegd

2017-10-04
Bruine rat toegevoegd
2 foto's toegevoegd aan "Roodborst"

2017-10-01
Cascara toegevoegd
Nijlgans toegevoegd
2 foto's toegevoegd aan Koolmees

2017-09-24

- Roek toegevoegd
- Tapuit toegevoegd

2017-09-19

- Pagina "Recente Wijzigingen" toegevoegd
- Foto toegevoegd aan "Aalscholver"
- Pagina "Buizerd" toegevoegd
- Pagina "Blauwe Reiger" toegevoegd