Knobbelzwaan
Deze prachtige zwemvogel heeft vleugels met een spanwijdte van wel 2.30 meter en een zwarte knobbel boven de oranje snavel en een zwart oog. Aan deze knobbel dankt hij zijn naam.
Ondanks hun grote gewicht (10-13 kg) kunnen ze wel vliegen.
Ze hebben echter moeite met opstijgen. Ze rennen eerst met hun grote zwarte flapvoeten over het water om snelheid te maken.
Met de grote vleugels wordt ondertussen snel gewapperd totdat ze eindelijk de lucht ingaan. Ook het landen gaat ze moeilijk af.
Tijdens het vliegen wordt de hals gestrekt. Hieraan en aan het zingende geluid van de vleugels tijdens het vliegen zijn ze goed te herkennen.
Echt goede vliegers zijn het echter niet, want ze kunnen niet zwenken en vliegen daardoor nogal eens tegen een bovengrondse elektriciteits- of telefoonleiding aan.
Helaas voor de zwaan heeft dit meestal de dood tot gevolg. De vaste partner gaat na verloop van tijd wel weer op zoek naar een nieuw mannetje of vrouwtje.

De zwaan is van oorsprong niet wild, maar werd in de Oudheid gehouden
vanwege zijn sierlijkheid, dons, eieren en lekker vlees.
In de Middeleeuwen was het houden van deze sierwatervogels een voorrecht, het zgn. “zwanenrecht”, van graven en edelen. In Engeland waren in die tijd zelfs alle zwanen van de vorst.
Toen het dons niets meer waard was, zijn heel veel zwanen losgelaten en verwilderd.
En zo zijn wij aan onze knobbelzwanen gekomen.

Jonge vrouwtjes zijn met 3 jaar geslachtsrijp en de mannetjes met 4 jaar. Ze zoeken dan een partner voor het leven en een geschikt territorium.
Na de balts wordt er in maart/april door het vrouwtje van riet e.d. een groot nest op de grond gemaakt dat meestal in de buurt van water ligt.
Het mannetje zorgt voor het bouwmateriaal.
Als de 5-8 ovale eieren (11 cm) gelegd zijn, gaat het vrouwtje hier 38 dagen op zitten broeden.
Het mannetje verdedigt het nest en de omgeving heel fel en lost het vrouwtje af als zij voedsel gaat zoeken.
De uitgekomen jongen zwemmen al na 1 dag en eten de waterplanten, die beide ouders voor ze op vissen.


Bron: knnv.nl