Cascara
Eend met helder oranjebruin gekleurd lijf en een wat lichtere kaneel- tot roomkleurige kop.
Het mannetje heeft in zomerkleed een zwarte nekband.
Het vrouwtje is wat doffer oranjebruin van kleur. In vlucht is de casarca te herkennen aan de opvallende witte velden op boven- en ondervleugels.

Casarca’s zijn vrijwel altijd in de nabijheid van water te vinden. Daarbij hebben ze een voorkeur voor open water, meren en zoutmoerassen, waarin ze hun voedsel bij elkaar grondelen.

De broedbiotoop wordt gevormd door steppen in de nabijheid van meren en natte gebieden.

Zoekt als nestplaats holtes in oevers of in rotsen op.

Hoofdvoedsel bestaat uit planten.
Eet onder andere gras, jonge scheutjes van planten en zaden. In het water zoekt de casarca naar planten door met de kop en borst onder water te gaan.


AANTALLEN IN NEDERLAND
Aantal broedparen 11-30 (in 2008-2011)
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers zeer klein aantal


Bron: Vogelbescherming
cascara - Biesbosch
cascara - Biesbosch
cascara - Biesbosch
cascara - Biesbosch
cascara - Biesbosch
cascara - Biesbosch