Baardman

De Baardman broedt van eind maart - april en heeft 2 en soms 3 legsels met meestal 5-7 eieren, soms tot 12.
In één jaar kan een paartje tot wel 20 jongen grootbrengen.
Broedduur: 12-13 dagen.
Het nest wordt gemaakt in dichte riet- en zeggevegetatie, meestal laag bij de grond. De jongen zitten 13-14 dagen op het nest voor ze uitvliegen.


Broedt in uitgestrekte rietvelden met veel jong riet, langs rivieren en meren. Zwerft in de winter in groepjes en kunnen dan ook worden gevonden in kleinere rietvelden.


In de zomer insecten zoals libellen, muggen, spinnen etc. In de winter zaad van riet en rietgras.


De baardmannen blijven normaal gesproken in Nederland.
Na de broedtijd zwerven groepjes baardmannen rond buiten hun directe broedgebieden, zo kunnen ook nieuwe broedplekken ontstaan vanuit het brongebied.
Vogels die wegtrekken doen dat vanaf september en keren terug vanaf maart. In de jaren zestig en zeventig kende Nederland zo veel baardmannen dat er populatiedruk ontstond en vogels uitzwermden over heel West- en Midden-Europa.


Bron: Vogelbescherming
Baardman - Rietvelden
Baardman - Rietvelden
Baardman - Rietvelden